İŞ DEĞERLENDİRME ve ÜCRET
İş değerlendirme sistemimiz kariyer yönetimi, iş gruplarına ilişkin ücretlendirme ve yan olanaklar için temel oluşturmaktadır.
Borusan EnBW Enerji'de işlerin birbirine göre ağırlıklarını değerlendiren bir İş Değerlendirme Sistemi vardır.

Bu sistem, işlerin şirket hedefleri ve organizasyon yapısı ile bütünleşik olarak tanımlanmasına destek veren yapıdadır. Ayrıca işe alma, kariyer yönetimi ve iş gruplarına ilişkin ücretlendirme ve yan olanaklar için de temel oluşturmaktadır. Böylece organizasyondaki işlerin belirlenmiş kriterlere göre adil ve dengeli bir şekilde birbirleriyle karşılaştırılıp değerlendirilerek tüm organizasyon tarafından anlaşılır şekilde standartlaşması sağlanır.

Kişi bir işi yürütürken sahip olduğu iş grubu ve seviyesine sağlanan yan olanaklardan yararlanır. Herhangi bir nedenle aynı işin yeniden değerlendirilmesi ve yeni iş ailesi grubunun bir öncekinden daha düşük çıkması sonucunda kişi, daha önce sahip olduğu olanaklardan o işte çalıştığı sürece yararlanmaya devam eder. İşin değişmesi ile kişi, yeni işin gerektirdiği iş ailesi ve varsa onun yan olanaklarından yararlanır.