EĞİTİM ve GELİŞİM
Çalışanların mesleki ve kişisel yetkinliklerini geliştirmesi ve iş sonuçlarında görünür fark yaratması bizler için esastır.
Borusan EnBW Enerji, eğitim ve gelişim sorumluluğunun öncelikle bireyin kendisinde olduğuna inanır.

Borusan ve Borusan yöneticileri de bu eğilim doğrultusunda elemanları için ortam ve olanak hazırlar, destek olur, rehberlik yapar. Eğitim ve gelişim faaliyetlerindeki temel ilke, çalışanların doğru işi yapmalarına ve yaptıkları işte en iyi olmalarına destek sağlayarak, iş hedeflerine ve bireylerin kişisel gelişimine bilgi, beceri ve yetkinlik katmaya yardımcı olmaktır.

Her personelin eğitim ihtiyaçları performans ve yetkinlik geliştirme süreçleri sonunda saptanır. Her çalışanımızdan kendisini ve başkalarını geliştirmeleri, onlara rehberlik yapmaları beklenir. Bilgi ve deneyimlerimizi, ekip çalışması içinde paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı daima görev biliriz. Eğitim ve gelişim anlayışımız klasik yöntemlerle sınırlı değildir. Bize göre eğitim ve gelişim kişilere fırsat tanınmasıyla gerçekleşir. Özel projelerde görev alma, rotasyon, üst düzey toplantılara katılım ve kapasitesini en üst düzeyde kullanabileceği işlerde yetkilendirilme gibi. Çalışanların işin sorumluluğunu üzerlerinde hissederek, mesleki ve kişisel yetkinliklerini geliştirmesi ve iş sonuçlarında görünür fark yaratması bizler için esastır.