İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Kişilerin katma değerlerinin iş başarısındaki rolünü ön plana çıkaracağına inanırız.
İnsan Kaynakları yönetimi, Borusan EnBW Enerji'nin kurumsal hedeflerini gerçekleştirmesi için en önemli süreçlerinden biridir.

İnsan Kaynakları politikalarımız iki önemli amaca hizmet eder. Birincisi bireyleri inisiyatif kullanıp işlerine ve yaptıklarının sonuçlarına sahip çıkmaları için yüreklendirmek, ikincisi ise ekip çalışmasını teşvik ederek ve bireyi geliştirerek daha başarılı olmasını sağlamaktır.

Şirketimiz çağdaş insan kaynakları yönetim anlayışı ve sistemleriyle uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşacağına ve aşağıdaki uygulamaları kararlılıkla uygulayarak kişilerin katma değerlerinin iş başarısındaki rolünü ön plana çıkaracağına inanır.