KARİYER YÖNETİMİ
Yüksek performans ve potansiyel sahibi çalışanlarımızı takip ediyor, kariyerlerindeki sonraki adımları planlıyoruz.
Her yıl düzenli olarak "Management Review" toplantıları yapılır.

Bu toplantıların amacı, hedeflerini sürekli olarak başaran ve aşan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, zorlayıcı görevlere istenmeden talip olan, davranışları ve kişisel kalitesi ile görünür fark yaratan her kademedeki çalışanlarımızı en etkin şekilde değerlendirmektir.

Yüksek performans ve potansiyel sahibi olduğunu kanıtlayan, kilit görevlerde çalışan tüm çalışanları şirketimizin beşeri sermayesi olarak kabul ederiz. Gelecekteki kariyerlerinde hangi yönde ilerleyebileceklerini, bunun için gereken eğitim ve gelişim uygulamalarının neler olacağını bu toplantılar doğrultusunda belirler ve uygularız. Bunu yaparken şirketin ana hedeflerini, organizasyonun mevcut ve gelecekteki olası yapısını, performansını, potansiyelini ve yetkinlik profillerinin birbirine uygunluğunu bir arada değerlendiririz.