LİDER GELİŞTİRME PROGRAMI
Yüksek performans ve potansiyel sahibi, kilit görevlerde çalışan tüm Borusanlılar bu programa dahildir.
Lider Geliştirme Programı, Borusan Personelinin Kariyer Geliştirme Planı doğrultusunda, bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştiren, üst sorumluluklar için yetişmeyi sağlayan, motivasyonunu yükselten ve üstün performans farkı yaratarak şirketin başarısını artıran, potansiyel sahibi liderler yetiştirmeyi ve var olanları geliştirmeyi hedefleyen bir programdır. Her seviyede yüksek performans ve potansiyel sahibi olduğunu kanıtlayan, kilit görevlerde çalışan tüm Borusanlılar bu programa dahildir. Program, Borusan Akademisi Liderlik Fakültesi konsepti ile bütünleştirilerek uygulanır.

Holding İcra Komitesi, Lider Geliştirme Programı'na dahil edilen çalışanlarımızın program süresince gösterdiği başarıyı Holding İnsan Kaynakları ve şirket yönetimleri aracılığı ile izler. Bu doğrultuda tüm çalışanlarımız bu olanağı şirket ve kendi gelişim avantajı için çok iyi değerlendirmek, eğitim ve geliştirme programlarına düzenli olarak katılmak, öğrendiklerini iş hayatına aktarabilmek ve kendini geliştirmekten sorumludur.

Yöneticilerimiz de kendi üzerlerine düşen görevi yerine getirir; uygun adayları belirleyip, planlanan geliştirme aktivitelerini uygulayarak gelişmenin iş başarısına yansımasını takip eder ve geri bildirimde bulunurlar.