PERSONEL SEÇİMİ ve İŞE ALMA
Borusan EnBW Enerji ailesinden olmak ayrıcalıktır.
Borusan EnBW Enerji'de personel seçimini, mevcut pozisyon açıklarını belirleyip, Grubumuzun vizyon, hedef ve değerleri doğrultusunda farklı kaynakları kullanarak gerçekleştiririz.

Seçimimizi, kurumun değerlerini ve işin gerektirdiği yetkinlikleri tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak profesyoneller arasından, çağdaş teknikleri kullanarak yaparız. Kişileri bir yandan işin gerekleri doğrultusunda değerlendirirken, diğer yandan da davranışsal eğilimleri yönünden profillerini belirleyerek en etkin yönlendirmeyi yaparız. Personel seçiminde kadroların nicelik ve niteliğinin iş planları ile bütünleşik olmasını esas alırız.

İş için tanımlanmış kalite standartlarına göre seçim yaparken hem iç, hem de dış kaynaklardan personel temin etme esnekliğini gösteririz. Geleceğin nitelikli yönetici adaylarını içimizden çıkartmak amacı ile üniversitelerle sıkı işbirliği içinde "Yetiştirme Elemanı Projesini" yürütür, yeni mezunlara iş olanağı sağlarız.

Güncel açık pozisyonlarımıza başvuru yapmak için tıklayınız.