YETKİNLİK ve PERFORMANS YÖNETİMİ
Performans değerlendirmesini hem iş hedefleri hem de kişisel yetkinlik hedeflerini dikkate alarak gerçekleştiririz.
İşlerimizin geleceğe yönelik stratejilerini destekleyebilmek ve rekabet avantajı sağlayabilmek için başarıyı en önemli kurumsal varlığımız olan insanlarla sağlayabileceğimizin bilincindeyiz.

Bu bilinçle , her işte üstün performansa yol açan davranış, beceri ve tutumların tanımlandığı yetkinlik modeli oluşturulmuştur. Çalışanlarımızın yetkinliklerini 360 derece yaklaşımı ile astın, üstün, yatay paydaşların ve kişinin kendi hakkındaki görüşlerini alarak değerlendiririz. İşin gerekleri ve kişinin sahip oldukları arasındaki farkı ölçüp gelişim alanlarını belirleriz.

Performans değerlendirmesini hem iş hedefleri hem de kişisel yetkinlik hedeflerini dikkate alarak her yıl düzenli olarak en az bir kere gerçekleştirir ve kayıt altına alırız.

Yetkinlik ve performans yönetimi sistemleri ile iş ve kişisel yetkinlik hedeflerine ulaşmak için şahsi sorumluluk ve inisiyatif üstlenme azmi sergileyerek, iş başarıları ve kişisel gelişim alanında iyinin ve en iyinin var olacağı bir çalışma ortamını sağlıklı bir biçimde oluştururuz. Kişisel kaliteye ve Grubun kalite anlayışına katkıda bulunan bu süreci bir iletişim ve gelişim aracı olarak değerlendiririz.