VizyonMisyonveDegerler
VizyonMisyonveDegerler
Borusan EnBW Enerji mevcut portföyünü geliştirmek üzere çalışmalarına devam ederken önümüzdeki yıllarda yeni projelerini yapım aşamasına almayı planlamaktadır.

Balabanlı Rüzgâr Enerji Santrali

Türkiye elektrik sektörünün önde gelen yenilenebilir enerji yatırımcıları arasında yer alma hedefiyle ilerleyen Borusan EnBW Enerji Temmuz 2011'de Balabanlı Rüzgâr Enerji Santrali projesini portföyüne ekledi. Tekirdağ'ın 16 km kuzeydoğusunda yer alan Balabanlı RES projesinin toplam kurulu gücü 50 MW olacak.

Yatırıma hazırlık kapsamında Eylül 2012 yılında gerçekleştirilen “Halkın Bilgilendirme Toplantısı” ile ulusal mevzuattan kaynaklanan gerekliliklerin ötesinde, daha zorlayıcı sürdürülebilirlik kriterleri getiren uluslararası bir kontrol mekanizmaları içeren “Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme” ve “Karbon Sertifikalandırma” süreçleri başlatıldı.

Balabanlı RES’in 17 Ekim 2012'de ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ve Baden- Württemberg Çevre ve Enerji Bakanı Sayın Franz Untersteller’in katılımı ile yatırım başlangıç töreni düzenlenmiş; santralin temel atma töreni ise 18 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir.