GENEL MÜDÜR MESAJI
Hedefimiz rüzgâr enerjisi alanında Türkiye'nin lider yenilenebilir enerji şirketi olmaktır.
Enerji sektörü, ekonomik büyümenin üzerindeki gelişim hızıyla Türkiye’nin son 10 yılına damgasını vurdu. Özellikle bu dönemde piyasanın serbestleşmesi ve özelleştirilmesi yönünde ciddi adımlar atıldı. Halen önemli bir üretim kapasitesini elinde tutan kamu sektörü daha çok piyasayı düzenleyici bir rol üstlenmeye gayret ederken, yurtdışından doğrudan yatırım ivmesini de arkasına alan özel sektör enerji yatırımlarına hız kazandırdı.

Türkiye’nin içinde bulunduğu jeopolitik konjonktür ise enerjide arz güvenliğini ve dışa bağımlılığın azaltılmasını enerji politikalarının ve gündeminin üst sıralarına taşıdı. Fosil yakıta dayalı baz yük santrallerinin yakıt girdi maliyetlerinin yüksek olması ve elektrik fiyatlarının da piyasada beklenenin altında gerçekleşmesi özel sektörü, yatırımlarını verimlilik ve yenilenebilirlik ekseninde kurmaya sevkediyor.

Global anlamda, Türkiye de dâhil olmak üzere 150 ülkenin katılmış olduğu 2015 Paris İklim Değişikliği Konferansı’nın ana konu başlıklarından biri yenilenebilir enerji oldu. Küresel seviyede ortalama sıcaklık artışının 1,5 ile 2 derece arasında sınırlandırılması, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı önlemler alınması ve sera gazları salınımını azaltan çevreci ve sürdürülebilir ekonomilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Hidroelektrik, rüzgâr, güneş veya jeotermal enerji artık kaynak dağılımı açısından tamamlayıcı unsur olmanın ötesine de geçmek zorunda.

Bu bilinçle Borusan EnBW Enerji, Türkiye'nin önde gelen sanayi ve hizmet gruplarından biri olan Borusan Holding ve Almanya'nın en büyük enerji şirketlerinden biri olan EnBW Energie Baden Württemberg AG tarafından uluslararası sinerjinin örneği bir ortak girişim şirketi olarak 2009 yılında kuruldu. İlk yatırımımız olan Bandırma Rüzgâr Enerjisi Santrali’ni (89,7 MW) takiben Yedigöl-Aksu Hidroelektrik Santrali (50,3 MW), Balabanlı Rüzgâr Enerjisi Santrali (50,6 MW), Koru Rüzgâr Enerjisi Santrali (52,8 MW), Mut Rüzgâr Enerjisi Santrali (52,8 MW), Harmanlık Rüzgâr Enerjisi Santrali (52,8 MW), Fuatres Rüzgâr Enerji Santrali (33 MW), Dayıcık Güneş Enerji Santrali (6,6 MW) ve Kartaldağı Rüzgâr Enerji Santrali (17,25 MW) ile birlikte kısa sürede toplam 416,7 MW kurulu güce ulaştık.

Borusan EnBW Enerji, rüzgâr enerjisi alanında Türkiye'nin lider yenilenebilir enerji şirketi olma vizyonuyla yoluna devam ediyor. Bu vizyonu gerçekleştirmek için yatırımların etkin planlanması ve yönetimi; sosyal ve doğal çevreye en üst seviye duyarlılık ve önem göstererek santrallerin verimli olarak işletilmesi; elektrik satış ve ticaretinde sektörde öncü rol üstlenilmesini misyon olarak benimsedik. Tamamı yenilenebilir enerji alanında 2.000 MW’lık bir portföye ulaşma hedefine uygun olarak yeni rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji projelerinin geliştirilmesine ve yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Geliştirmekte olduğumuz projelerimiz ve yürütmekte olduğumuz yatırımlarımızla Türkiye elektrik piyasasına değer katacağımıza gönülden inanıyoruz.

Mehmet Acarla
Genel Müdür