BASIN DETAY

Balabanlı Rüzgâr Enerji Santrali projesi kapsamında ÇSED ve Karbon Sertifikalandırma süreçleri başlatıldı!


Balabanlı Rüzgâr Enerji Santrali projesi kapsamında yatırım hazırlık sürecine hız kazandırıldı.

Balabanlı Rüzgâr Enerji Santrali projesi kapsamında yatırım hazırlık sürecine hız kazandırıldı. Bu doğrultuda, uluslararası bir standart olarak kabul edilen Ekvator prensipleri kapsamında da bir ilke olarak benimsenen "Sosyal ve Çevresel Etki Değerlendirmesi - ÇSED" ile "Rüzgâr Enerjisi ile Elektrik Üretiminden Doğacak Gönüllü Emisyon Azaltımı için Karbon Projesi" sürecinde danışmanlık ihaleleri sonuçlandırılmıştır. Bu süreçler çerçevesinde ilk aşamada 12 Eylül 2012 tarihinde bölge halkına projenin tanıtıldığı ve etkilerine ilişkin görüşlerinin dinlendiği “Halkın Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenmiştir.

Balabanlı Rüzgâr Enerji Santrali

Türkiye elektrik sektörünün önde gelen yenilenebilir enerji yatırımcıları arasında yer alma hedefiyle ilerleyen Borusan EnBW Enerji, Balabanlı Rüzgâr Enerji Santrali projesini Temmuz 2011'de portföyüne eklemişti. Tekirdağ'ın 16 km kuzeydoğusunda yer alan Balabanlı RES projesinin toplam kurulu gücü 50 MW olacak.