ELEKTRİK SATIŞ

SSS

Serbest tüketici nedir?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, her yıl belirlenen elektrik tüketim miktarının üzerinde elektrik enerjisi kullanan tüketiciler, “serbest tüketici” olarak tanımlanmaktadır. Serbest tüketici olmak için belirlenen limit, her yıl 31 Ocak tarihine kadar EPDK tarafından yayınlanır. Bir önceki yıl içinde ya da içinde bulunulan yılda bu limiti geçen kişi ve kurumlar serbest tüketici olabilirler.
 
Serbest tüketici limiti ne kadardır?
Serbest tüketici olabilmek için gerekli tüketim miktarına ilişkin alt limit her yıl EPDK tarafından güncellenmekte olup, 2018 senesinde belirlenen son serbest tüketici limiti yıllık 2000 kWh’ dir ve aylık ortalama yaklaşık 77 TL’lik faturaya karşılık gelmektedir.
 
Serbest tüketici olmanın avantajları nelerdir?
Serbest tüketiciler piyasa koşullarında elektrik satın alırken farklı fiyat veya kampanya alternatiflerini değerlendirebilirler. Serbest olmayan tüketiciler ise, bağlı oldukları bölgenin görevli tedarik şirketinden elektrik enerjisi satın almak zorundadırlar ve tükettikleri elektrik, EPDK tarafından belirlenen düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden faturalandırılır.
 
Avantajlardan yararlanmak için ne yapmalıyım?
 
Web sitemiz üzerinden satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

Bireysel Müşteriler için;
TC Kimlik Numarası tasıyan geçerli bir kimlik fotokopisi

Ticari Müşteriler için;
İmza sirküleri, vergi levhası ve ticaret sicil memurlugu adı-numarası, işletmeyi temsil ve imzaya yetkili kişi/kişilere ait kimlik fotokopisi, vekil tayin edilmiş ise vekâletname, vekilin kimlik fotokopisi ve noter onaylı imza beyannamesi, sanayi kuruluslarında sanayi sicil belgesi.

Bu bilgi ve belgelerle birlikte, Elektrik Enerjisi Satıs Sözleşmesi ve eklerinin imzalanması ve kaşelenmesi gerekmektedir.

Avantajlardan yararlanmak için başvuru sonrasındaki süreç nasıl işlemektedir?
Serbest tüketiciye elektrik satmak isteyen tedarik şirketleri, serbest tüketicilere ilişkin bilgi girişlerini Piyasa Yönetim Sistemi üzerinden yaparlar. Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (EPDUY) gereğince, tedarikçisini ilk defa seçecek veya mevcut tedarikçisini değiştirecek serbest tüketicilerin girişleri, içinde bulunulan ayın en geç altısından önceki son iş günü 24:00’a kadar yapılmalıdır. Bu bilgi girişleri, serbest tüketicinin mevcut tedarikçisine, sistem aracılığıyla duyurulur. Talep yapılan dönemden sonraki ilk ayın ilk günü itibariyle yeni tedarikçiden elektrik enerjisi tedariğine başlanır. Bilgi girişlerinin belirtilen tarihlerden sonra yapılması halinde enerji tedariği bir sonraki ayın ilk gününde başlar. Yeni tarife başlangıcına kadar geçen sürede, tüketici mevcut tarife fiyatı üzerinden elektrik tedarik eder.
 
Serbest tüketici olarak bir tedarikçi seçtikten sonra tedarikçi şirketimi değiştirebiliyor muyum?
Anlaşmalı olduğu tedarikçisini değiştirmek isteyen bir serbest tüketici için mevcut EPDK yönetmeliklerinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 
Tedarikçim ile sözleşmem sona erdiğinde nasıl bir süreç işliyor?
Tedarikçi ile olan sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde tedarikçi, Piyasa İşletmecisine başvurur. Başvuru, içinde bulunulan ayın altısından önceki son iş günü saat 24:00’a kadar yapıldığı takdirde serbest tüketicinin tedarikçiden elektrik enerjisi temini, içinde bulunulan ayın son gününde sona erer. Başvurunun bu tarihten sonra yapılması halinde serbest tüketicinin mevcut tedarikçisinden elektrik temini bir sonraki ayın son günü itibariyle sona erer.