SANTRALLERİMİZ

Yedigöl - Aksu

HİDROELEKTRİK SANTRALİ

Erzurum İli'nin İspir İlçe'sine bağlı Aksu Köyü sınırları içerisinde, Çoruh Nehri'nin yan kolu olan Aksu Dere'si üzerinde yer alan Yedigöl Aksu Hidroelektrik Santralleri’nin toplam kurulu gücü 50,3 MW’tır. Santralimizin ilk fazı olan Yedigöl Hidroelektrik Santrali 14 Ekim 2011’de; ikinci fazı olan Aksu Hidroelektrik Santrali 14 Eylül 2012’de devreye alınmıştır.

  • 50,3 MW
    Kurulu Güç
  • Erzurum
    Bulunduğu Şehir
  • Ekim 2011
    İşletmeye Geçiş Tarihi