SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İŞLETME SÜRECİ

Tesislerimizin işletme sürecinde de sürdürülebilirlik stratejimize uygun olarak çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
 
İç ve Dış Paydaş Şikayet Mekanizması Prosedürü
Paydaş Katılım Planı

Tesislerimiz kendi faaliyetlerinde de sürdürülebilirlik ilkesini gözetiyor. Bandırma RES tesis binası için aldığımız LEED Gold Yeşil Bina sertifikası bu alanda bir rüzgar tesisi için alınan ilk sertifika oldu. Harmanlık RES, Mut RES, Koru RES ve Fuat RES tesis binalarımız için de LEED Gold Yeşil Bina Sertifikası almaya hak kazandık.

Enerji tesisleri kontrol binalarımızın sosyal ve doğal çevreye daha uyumlu olarak tasarlanmasına yönelik RüzgârEv projemiz kapsamında çalışmalar da yürüttük. Amacımız, tesis kontrol binalarımızın doğanın korunmasına, karbon ayak izinin azaltılmasına, inşaat yapım kolaylığı getiren yeni inşaat yöntemlerinin kullanılmasına, ve yapım süresinin ve maliyetlerinin azaltılmasına olanak verecek şekilde yeniden tasarlanmasıydı. Tasarımımızla aynı zamanda, modern ve çevre dostu mimari teknik ve trendlerden yararlanılmasını, yenilikçi, dünya standartlarında mimari çözümlerin hayata geçirilmesini, su temini ve gri su arıtmayla ilgili yenilikçi çözümler getirilmesini ve güneş ışığından azami ölçüde faydalanılmasını mümkün kılmayı amaçlıyoruz.


Çalışmalarımızı sosyal çevreyle uyum içinde ve bölge halkıyla komşuluk ilişkileri kurarak yürütüyoruz. Bugüne kadar tesislerimizin inşaat aşamasında başlayan ve işletme aşamasında da devam eden pek çok sosyal kalkınma projesine imza attık. Bunlar arasında tarımsal sulama ve bölge halkı için ortak kullanım alanlarının yapılması ve iyileştirilmesi gibi farklı projeler yer alıyor.

Borusan EnBW Enerji olarak, tesislerimizin yapım ve işletme sürecinde detaylı çevresel ve sosyal etki değerlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Sosyal politikamız kapsamında, faaliyette bulunduğumuz bölgelerde iyi komşuluk ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor, tüm paydaşlarımızla etkileşimimizi Paydaş Etkileşim Planlarımızla yönetiyor ve paydaşlarımızdan gelen her türlü soru, öneri, talep ve şikayeti kayıt altına alıyoruz.