SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Gelişmekte olan ülke ekonomimizin sürekli enerji ihtiyacının yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması ve enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına yönelik çalışıyoruz.

Borusan EnBW Enerji olarak yatırımlarımızla ve işletmedeki tesislerimizle dünyanın ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine doğrudan katkı sağlıyoruz.

Kaynağı doğal olarak yenilenen enerji yatırımlarımızla ve doğaya ve topluma duyarlı proje ve tesis yönetimimizle yeni nesillere sürdürülebilir bir gelecek sağlamayı hedefliyoruz.