SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

YATIRIM SÜRECİ

Tamamı yenilenebilir enerji yatırımlarımızla Türkiye’nin geleceğini inşa ediyoruz.
 
Borusan EnBW Enerji Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına doğrudan hizmet veriyor. Enerji tesislerimizin inşaat aşamasında yatırım faaliyetlerimizden kaynaklı karbon ayak izimizin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz.
 
Tesislerimizin inşaat sürecinde sürdürülebilirlik anlamında önemli çalışmalara imza atıyoruz. Rüzgâr yatırımlarımızda, türbinlerin kurulacağı bölgeyi doğaya en az etki edecek, en az bitki örtüsü bulunan alanlar arasından belirliyoruz. Bu bölgenin de asgariye indirilmesine yönelik türbin parçası depolama alanlarının ortak kullanımı uygulamasını tüm yatırımlarımızda yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İnşaat aşamasından sonra da bu alanların tarım, hayvancılık gibi faaliyetler için yeniden düzenlenmesi için çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca tesis yolları ile türbin parçalarının doğaya en az etki yaratacak şekilde taşınması için yenilikçi yöntemler kullanıyoruz. Özellikle kanatların nakliyesinde “kanat adaptörü” gibi kanatların yatay değil 50 derece açıya kadar kaldırılarak taşınmasını sağlayan yöntemleri kullanmayı tercih ediyoruz.