Temiz enerjiyle dünyanın

YENİLENME ZAMANI

İklim ve enerji kriziyle mücadele için enerjinin yeşil dönüşümünü sağlamak üzere yenilenebilir enerji tesislerimiz ve yeşil iş modellerimizle gezegenimizin bugünü, yarını ve geleceği için çalışıyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilenebilir Enerji Üretiyoruz.

%100 yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan portföyümüzle ülkemizin yeşil enerji dönüşümünde etkin rol alıyor, bugün ve gelecek için doğal ve sosyal çevreyle ahenk içinde yerli, temiz ve yenilenebilir enerji üretiyoruz.

Yenilenebilir Enerji Çözümlerimizle Müşterilerimize Değer Yaratıyoruz.

Tamamı yenilenebilir enerji tesislerimizden üretilen enerjinin satışını vadeli piyasalar, gün öncesi, gün içi ve dengeleme güç piyasalarında yönetiyor, daha geniş bir portföy için elektrik ticareti yapıyoruz.

Yeşil hakkın devri çerçevesinde müşterilerimizin tükettikleri enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından geldiğini gösteren I-REC Yeşil Enerji sertifikaları sağlarken, müşterilerimizin önlenemeyen karbon salımlarına yönelik Gold Standard Karbon Sertifikası ürünümüzü sunuyoruz.

Müşterilerimizin kendi yenilenebilir enerji tesislerinin yatırım ve işletme süreci yönetimi sağlıyor, Türkiye’nin elektrifikasyonuna güçlü bir destek vermek üzere elektrikli araçlar için hızlı şarj ağı kuruyor ve kendi portföyümüzdeki yatırım projelerimiz için Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları (YETA) oluşturuyoruz.