YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ VE LİDERLİK EKİBİMİZ

Borusan EnBW Enerji Yönetim Kurulu

Borusan EnBW Enerji Yönetim Kurulu’nun sekiz üyesi bulunmaktadır. Yönetim Kurulu, şirketin faaliyetlerinin yönetiminden müştereken sorumludur.

Borusan EnBW Enerji Liderlik Ekibi

Borusan EnBW Enerji Liderlik Ekibi dört üst düzey yöneticiden oluşmaktadır.