Borusan EnBW Enerji olarak önceliğimiz, proje ve tesislerimizin bulunduğu bölgelerde yerel paydaşlarımızla iyi komşuluk ilişkileri kurmaktır.
Bu doğrultuda amacımız proje ve tesislerimizin sahalarımız etrafında bulunan yerel yerleşim alanlarına olan etkisini ortadan kaldırmak ya da mümkün olan en az seviyede tutarken bölgeye, yerel ihtiyaçlar odağında sürdürülebilir ve özgün bir katkı yaratmaktır.