SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

Borusan EnBW Enerji olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızı hissedarlarımızın stratejileri doğrultusunda belirledik.
BORUSAN

İklim, İnsan ve İnovasyon

EnBW AG

Ekonomi, Sosyal ve Ekoloji

Borusan EnBW Enerji olarak sürdürülebilirlik stratejimizi hissedarlarımızın yaklaşımlarına uygun olarak belirledik.

Borusan Grubu sürdürülebilirlik stratejisini, iklim, insan, inovasyon odak alanlarında kapsamlı bir şekilde ele alıyor. İklim odağında 2030 yılına kadar karbon nötr olma, plastik kullanımını azaltma, karasal yaşamı desteklemek adına canlı türlerini koruma altına alma, karbonsuz ve döngüsel yeni iş modelleri geliştirme hedefleri bulunan Borusan, insan başlığında toplumsal gelişim adına çalışanları için mutlu, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı önceliklendiriyor, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda somut hedeflerle değişimi destekliyor. İnovasyon odağında ise girişimcilik ekosistemini destekleyerek ekosistemden fayda sağlamak için çözümler üretmeyi amaçlayan Borusan, grubun uzun vadeli değer yaratma hedefi doğrultusunda inovasyonu bir temel araç olarak kullanıyor.

Alman hissedarımız EnBW AG’nin ise müşteriler, hissedarlar, işgücü, iş ortakları ve toplum için bugün ve gelecekte ekonomik, çevresel ve sosyal katma değer yaratmak üzerine kurulmuş bir yaklaşımı bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Stratejimizi aşağıdaki hedefler altında yönetiyoruz.Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (Environment, Social, Governance-ESG) kriterleri açısından sürdürülebilirlik yönetimimizin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.