Karasal Yaşam

Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilirlik Amaçları (United Nations Sustainable Development Goals - SDGs) Karasal Yaşam başlığı altında, karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımının korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi, ormanların sürdürülebilir yönetimi, çölleşme ile mücadele, karasal yaşamın bozulmasının önlenmesi ve iyileştirilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının engellenmesi hedeflenmektedir.

Borusan EnBW Enerji olarak, başta yenilenebilir enerji tesislerimizin geliştirilmesi, yapımı ve işletilmesi aşamaları olmak üzere tüm faaliyetlerimizde karasal yaşamın korunması için önlemler alıyoruz. Faaliyetlerimizden kaynaklanan etkinin önlenmesi veya en aza indirilmesi için tüm projelerimizde ve enerji tesislerimizde kapsamlı bir Biyoçeşitlilik Yönetim Planı uyguluyoruz.

Tüm süreçlerimizde varsa, etkimiz altında olan türlerin korunması, taşınması ve yeniden üretimini büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz.

HEDEF 15 KARASAL YAŞAM

Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımının korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi, ormanların sürdürülebilir yönetimi, çölleşme ile mücadele, karasa bozulmanın durdurulması ve iyileştirilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının engellenmesi hedeflenmektedir.