BORUSAN EnBW ENERJİ

I-REC ENERJİ SERTİFİKASI

Borusan EnBW Enerji, bazı yenilenebilir enerji tesisleri için I-REC enerji sertifikasına sahiptir.

I-REC, RECS International tarafından geliştirilmiş olan, Üretilen ve Tüketilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen ve çevresel özelliklerini belirten uluslararası sertifika sistemidir.

Elektrik tüketicileri, sisteme ait I-REC sertifikaları ile hem tüketilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini takip ediyor hem de bunları temin ederek yenilenebilir enerji yatırımlarına destek olabilmektedir.

Elektriğin tüketildiği her noktadaki kullanılan elektrik enerjisi, şebekeye bağlı farklı üretim kaynağına bağlı enerji santrallerinden gelmektedir. Bu nedenle, fiziksel anlamda tüketilen elektrik enerjisi bir doğalgaz santralinden, bir kömür santralinden veya bir yenilebilir enerji santralinden üretilmektedir.

Uluslararası enerji sertifikaları ise, elektriğin üretildiği kaynağın takibi için kullanılan güvenilir ve etkili bir yöntemdir. Yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik için enerji sertifikası, enerjinin kaynağı, yeri, kapasitesi, kurulu gücü ve santralin yaşı gibi üretim nitelikleri hakkında bilgi içerir.

Enerji sertifikalandırma sistemlerinin işleyişi 3 aşamadan oluşmaktadır:

1. Belirli işlemleri yerine getiren enerji tesisleri, Sistemin veri-tabanına kaydolarak, ürettikleri ve şebekeye verdikleri her birim enerji (MWh) için elektronik sertifikalara sahip olur.

2. Enerji üretim şirketleri bu sertifikaları elektrik satışından ayrı olarak satabilirler.

3. Tüketiciler amaçlarına göre, bu sertifikaları temin ederek yenilenebilir enerji yatırımlarına destek olabilmektedir.

I-REC Sertifikası Nedir?

I-REC, RECS International tarafından geliştirilmiş olan, Üretilen ve Tüketilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen ve çevresel özelliklerini belirten uluslararası sertifika sistemidir.

Belirli işlemleri yerine getiren yenilenebilir enerji tesisleri, I-REC tarafından oluşturulan veri-tabanına kaydolarak üretimlerine karşılık yenilenebilir enerji sertifikalarını elde etmektedir. Enerji üretim şirketleri bu sertifikaları elektrik satışından ayrı olarak satabilmektedir.

Elektrik tüketicileri, sisteme ait sertifikalar sayesinde tüketilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını belgeye bilmekle beraber, bu sertifikaları temin ederek yenilenebilir enerji yatırımlarına destek olabilmektedir.