İklim, İnsan ve İnovasyon odağındaki sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim yapan bir enerji şirketi olarak Borusan EnBW Enerji, yasal gereksinimlere uygun, sürekli gelişmeyi hedefleyen, açık ve müşteri isteklerini en iyi şekilde yerine getirecek, doğal hayatı koruyacak, enerji verimliliğini sürekli kılacak, sosyal kalkınmaya destek verecek, çevre kirliliğinin önlenmesini, iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilerek korunmasını sağlayacak, Entegre Yönetim Sistemlerini kurmayı ve bu sistemlere uygun çalışmayı hedeflemiştir.

Bu kapsamda ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgelerini tüm tesisleri ve üretim faaliyetlerini etkileyen idari tüm süreçleri için edinmiştir.