Borusan EnBW Enerji

İKLİM KRİZİ MÜCADELESİ

Sürdürülebilir kurumsal yönetim alanında, yatırım onay sürecinde sürdürülebilirlik, uyum ve iklim riskleri gibi konuları kara verme, yönetim ve kontrol süreçlerimize entegre ediyoruz.

Borusan EnBW Enerji iklim krizi mücadelesi ile ilgili yürütmekte olduğu ve ileride yürüteceği çalışmaları ulusal ve uluslararası kriterler ışığında İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD) tavsiyelerine uygun iklim bilgilerini içerecek şekilde raporlamayı planlamaktadır. Bu raporlama iklimsel risklerin değerlendirilmesini ve uluslararası taksonomiye uygun olması hedeflenmektedir.

Yönetim Kurulu ve
Liderlik Ekibimiz