Borusan EnBW Enerji’de SEÇ performansının takibi reaktif ve proaktif performans olarak iki faklı ama iç içe başlıkta değerlendirilmektedir. Reaktif performans kaza sıklık oranını anlatırken, proaktif performans tüm ekiplerin bu data ile bağ kurabilmesini ve etkisini anlayabilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Bu uygulama ile SEÇ Kültürü Gelişim Programı adımlarını içeren Proaktif SEÇ Hedefi tüm şirketin sıfır kaza hedefine koşabilme enerjisini üretir.

Borusan EnBW Enerji’de SEÇ Kültürü Gelişim Programı Parker&Hudson metodu içerisinde yer alan 18 ana başlık üzerinden takip edilir ve bu metod ile her sene düzenli olarak ölçümlenir. Bu ölçümleme ile çalışanlar yaptıkları her işin içerisindeki güvenliği daha iyi algılamakta, birbiri ile paylaşmakta ve birbirinden öğrenip ihtiyacına göre geliştirmektedir. Kısacası pozitif ve üretken bir güvenlik kültürünü kendi elleri ile inşa etmektedir.

İklim, İnsan ve İnovasyon odağındaki sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim yapan bir enerji şirketi olarak Borusan EnBW Enerji, yasal gereksinimlere uygun, sürekli gelişmeyi hedefleyen, açık ve müşteri isteklerini en iyi şekilde yerine getirecek, doğal hayatı koruyacak, enerji verimliliğini sürekli kılacak, sosyal kalkınmaya destek verecek, çevre kirliliğinin önlenmesini, iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilerek korunmasını sağlayacak, Entegre Yönetim Sistemlerini kurmayı ve bu sistemlere uygun çalışmayı hedeflemiştir.

Bu kapsamda ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgelerini tüm tesisleri ve üretim faaliyetlerini etkileyen idari tüm süreçleri için edinmiştir.