BORUSAN EnBW ENERJİ

GÖNÜLLÜ KARBON PİYASASI

Gönüllü karbon piyasası bireylerin ve kuruluşların faaliyetleri sonucu oluşan seragazı salımlarını gönüllü olarak azaltmalarını ve denkleştirmelerini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş bir piyasadır.

Borusan EnBW Enerji olarak tüm yenilenebilir enerji yatırımlarımızı karbon sertifikalandırma süreçleri doğrultusunda hayata geçiriyoruz. Gold Standard ve Global Carbon Council sertifikalı yeşil ürünler sunuyoruz.

GOLD STANDARD

Gold Standard, 2003 yılında içinde WWF’in de bulunduğu bir grup sivil toplum örgütü tarafından kuruldu. Karbon ofset projeleri için küresel ölçekteki en titiz ve itibarlı sertifika programıdır.

Gold Standard, Birleşmiş Milletlerin ve birçok ulusal hükümetin, şirketlerin de bulunduğu seksenden fazla kurum tarafından desteklenmektedir.

Sertifika, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin fiili olarak CO2 emisyonlarını düşürdüğünü ve yerel halkın bundan yararlandığını temin eder.Gold Standard projeleri, Birleşmiş Milletlerin bağımsız güvenilir denetçileri tarafından incelenmektedir.

Gold Standard projeleri, yerel halkın katılımının sağlanmasını önceliklendirmekte; doğaya saygılı, biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına katkı sağlayan projeleri onaylamaktadır.

Gold Standard sertifikaları, bir tonluk CO2 eşdeğeri sera gazı emisyonu olarak, elektrik üretimleri birleşik marj emisyon faktörü ile hesaplanmaktadır.

Tesislerimizden Balabanlı RES, Bandırma RES, Koru RES, Harmanlık RES, Fuatres RES, Mut RES, Kartaldağı RES için Gold Standard sertifika geliştirme süreci tamamlanmış, satış yapılmaktadır. Saros RES tesisi için geliştirme süreci devam etmektedir.GLOBAL CARBON COUNCIL

GCC, kuruluşların karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı olmayı, düşük karbonlu ekonomi benimsemeyi sağalarak ekonominin çeşitlenmesine yardımcı olmayı ve iklim eylemlerini katalize etmeyi amaçlayan gönüllü bir karbon dengeleme programıdır.

Borusan EnBW Enerji, Kıyıköy Rüzgâr Enerji Santrali için GLOBAL CARBON COUNCIL (GCC) enerji sertifikasına başvuruda bulunmuş geliştirme süreci devam etmektedir.

Program,

- Sera gazı azaltma projelerinin ve önlemlerinin uygulanmasında kuruluşlara destek olmayı,

- Karbon ofsetlerini satmak isteyen sera gazı azaltım proje sahipleri ile proje sahiplerine karbon finansmanı sağlayan proje destekçileri arasında piyasa sistemi kurmayı,

- Kuruluşlara son derece güvenilir, uygun maliyetli ve sürdürülebilir karbon dengelemelerini sağlayabilecek karbon dengeleme programının işletmeye alınması için uluslararası protokole uygun olarak şeffaf ve basit sertifikasyon süreçleri oluşturmayı amaçlamaktadır.

Müşteriler, gönüllü karbon sertifikaları sayesinde sera gazı emisyonlarını dengeleyerek yenilenebilir enerji yatırımlarına destek olabilmektedir.