BORUSAN ENBW ENERJİ

Tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan portföyü ile Borusan EnBW Enerji, rüzgâr enerjisi alanında lider olmayı hedefliyor.

Yatırımdan işletme aşamasına faaliyetlerinin tümünde verimlilik ile doğal ve sosyal çevreye uyumun ön planda olan Borusan EnBW Enerji’nin üretim portföyünün tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesislerinden oluşuyor. Elektrik satış ve ticaretinde de Borusan EnBW Enerji Türkiye elektrik piyasasında öncü rol üstleniyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

720 MW

Toplam Kurulu Güç

1,5 TWh

Yıllık Üretim

9 Adet

Rüzgar Santrali

783.000 Ton CO2

Yıllık Önlenen Karbon Salımı

18.000.000 Adet

Önlenen Karbon Miktarı
Ağaç Eşdeğeri (Toplam)

600.000 Hane

Aydınlatılan Hane Sayısı

SOSYAL MEDYA