BORUSAN ENBW ENERJİ

Tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan portföyü ile Borusan EnBW Enerji, rüzgâr enerjisi alanında lider üretim şirketlerinden biridir.

Yatırımdan işletme aşamasına faaliyetlerinin tümünde verimlilik ile doğal ve sosyal çevreye uyumun ön planda olan Borusan EnBW Enerji’nin üretim portföyünün tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesislerinden oluşuyor. Elektrik satış ve ticaretinde de Borusan EnBW Enerji Türkiye elektrik piyasasında öncü rol üstleniyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

725 MW

Toplam Kurulu Güç

9 Adet

Rüzgar Santrali

1.270.000 Ton CO2

Yıllık Önlenen Karbon Salımı

2,1 TWh

Yıllık Üretim

2 Adet

Güneş Enerji Santrali

30.000.000 Adet

Tesislerin İşletme Süreci Boyunca
Önlenen CO2 Miktarı Ağaç Eşdeğeri

900.000 Hane

Aydınlatılan Hane Sayısı

1 Adet

Hidroelektrik Enerji Santrali

SOSYAL MEDYA